02 252 66 33 / 041 991 083

Laser

Laser v zobozdravstvu

Beseda LASER je kratica za: “Light Amplification of Stimulated Emission of Radiation” in predstavlja usmerjeno svetlobo točno določene valovne dolžine.Laserjev je več vrst. Ločimo jih glede na valovno dolžino oddane svetlobe. V grobem..

Preberi vec